Porównanie tłumaczeń 1J 4:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym wydoskonaliła się miłość z nami, aby otwartość mielibyśmy w dniu sądu, że jak Ów jest i my jesteśmy w świecie tym.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest doprowadzona do doskonałości miłość z nami aby śmiałość mielibyśmy w dniu sądu ponieważ tak jak On jest i my jesteśmy w świecie tym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym wydoskonaliła się* miłość u nas,** *** byśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu,**** gdyż jak On jest, tak i my jesteśmy w tym świecie.[*Lub: τετελείωται, została wydoskonalona, obie formy są w pf. identyczne; 690 4:17L.][**u nas, μεθ᾽ ἡμῶν, l. z nami, gdy chodzi o nas; 690 4:17L.][***690 2:5][****560 3:12]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym doskonała się stała miłość z nami, (że) śmiałość mamy* w dniu sądu, że jak On jest, i my jesteśmy w świecie tym. [* Oczekujemy śmiało, z ufną pewnością.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest doprowadzona do doskonałości miłość z nami aby śmiałość mielibyśmy w dniu sądu ponieważ tak, jak On jest i my jesteśmy w świecie tym
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
W tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
W tym wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, tak że mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Tak wydoskonaliła się w nas miłość, że z pełną ufnością oczekujemy dnia sądu, ponieważ na tym świecie jesteśmy podobni do Niego.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Po to miłość została z nami pełna, abyśmy ufność mieli w dniu sądu, bo jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
[brak w druku - tekst z nagrania] Wtedy miłość osiąga w nas pełnię. Dlatego możemy z ufnością oczekiwać dnia sądu, żyjąc na tym świecie tak jak on.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Po to doskonała stała się w nas miłość, aby w dniu sądu nie zabrakło nam ufności, ponieważ jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Досконалість любови в нас є в тому, що ми маємо відвагу на день судний, бо як він, так і ми є в цьому світі. Страху немає в любові,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość w dniu oceny, że jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
W ten sposób miłość została w nas doprowadzona do dojrzałości: jak Mesjasz, tak i my jesteśmy na tym świecie. To daje nam pewność na Dzień Sądu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
W ten sposób miłość została w nas wydoskonalona, żebyśmy mieli swobodę mowy w dniu sądu, ponieważ jak jest ten, tak i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kierując się w życiu tą doskonałą miłością i czyniąc to, co podoba się Bogu, nie musimy obawiać się dnia Bożego sądu.