Porównanie tłumaczeń 1J 4:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym wydoskonaliła się miłość z nami, aby otwartość mielibyśmy w dniu sądu, że jak Ów jest i my jesteśmy w świecie tym.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest doprowadzona do doskonałości miłość z nami aby śmiałość mielibyśmy w dniu sądu ponieważ tak jak On jest i my jesteśmy w świecie tym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym miłość pośród nas została doprowadzona do doskonałości po to, byśmy mieli śmiałość w dniu sądu, gdyż jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym doskonała się stała miłość z nami, (że) śmiałość mamy* w dniu sądu, że jak On jest, i my jesteśmy w świecie tym. [* Oczekujemy śmiało, z ufną pewnością.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym jest doprowadzona do doskonałości miłość z nami aby śmiałość mielibyśmy w dniu sądu ponieważ tak, jak On jest i my jesteśmy w świecie tym