Porównanie tłumaczeń 1J 4:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym poznajemy Ducha Boga: każdy duch wyznający Jezusa Pomazańca w ciele przybyłego z Boga jest,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Po tym znacie Ducha Boga wszelki duch który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego z Boga jest
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele,* jest z Boga,** ***[*500 1:14; 520 8:3; 610 3:16][**Możliwe tłum. ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα : (1) który przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele... por. 2J 7; (2) który przyznaje, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł w ciele... jeśli tak, to byłby to jedyny przyp., w którym Druga Osoba Trójcy została nazwana Jezusem Chrystusem przed wcieleniem; (3) który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele... Ta opcja byłaby pewniejsza z rodz. przed Chrystus. Mimo że go brak, jest ona najbardziej wymagająca. Badana osoba musiałaby bowiem przyznać, że Jezus jest Chrystusem, a ponadto Chrystusem, który przyszedł w ciele. Za opcją tą przemawia: (a) fakt, że w 690 4:3 mowa jest tylko o Jezusie, a nie o Jezusie Chrystusie; (b) 500 9:22 w kont. jego brzmienia w P 66 i P 75 : 690 4:2L.][***530 12:3]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Po) tym poznajecie ducha Boga: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przybyłego, od Boga jest,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Po tym znacie Ducha Boga wszelki duch który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego z Boga jest
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Po tym znać Ducha Bożego: każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Po tym rozpoznacie Ducha Boga: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Po tym rozpoznacie ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
A Ducha Boga poznacie po tym: każdy duch, który przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Po tym możecie poznać Ducha Bożego; wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze jest z Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
W ten sposób rozpoznajemy Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jeszua Mesjasz przyszedł jako człowiek, jest od Boga,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Po tym poznajecie natchnioną wypowiedź od Boga: Każda natchniona wypowiedź, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Tych, którzy mają w sobie Ducha Bożego i należą do Boga, poznacie po tym, że wyznają, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat w prawdziwym, ludzkim ciele.