Porównanie tłumaczeń 1J 4:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Jeśli ktoś powiedziałby, że: "Kocham Boga", a brata jego nienawidzi, kłamcą jest, bowiem nie kochający brata jego, którego widzi, Boga, którego nie widzi nie jest w stanie kochać.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśliby ktoś powiedział: Kocham Boga, a nienawidziłby swojego brata - jest kłamcą; gdyż kto nie kocha swojego brata, którego zobaczył i widzi, nie jest w stanie kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jeśli ktoś rzekłby:,, Miłuję Boga", a brata jego nienawidziłby, kłamcą jest. Bowiem nie miłujący brata jego, którego ujrzał*. Boga, którego nie ujrzał*, nie może miłować. [* I widzi (perfectum).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jeśli ktoś powiedziałby że miłuję Boga i brata jego nienawidziłby kłamca jest bowiem nie miłujący brata jego którego widzi Boga którego nie widzi jak może miłować
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata — kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Jeźliby kto rzekł: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować?
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a brata by swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jako może miłować?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Jeżeli ktoś powie: „Miłuję Boga”, a jednocześnie nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Gdyby ktoś powiedział: „Miłuję Boga”, a nienawidziłby swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, Boga, którego nie widzi, miłować nie może.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
[brak w druku - tekst z nagrania] Jeżeli ktoś mówi: "Kocham Boga", a bliźniego nienawidzi, jest kłamcą. Bo kto nie kocha bliźniego, chociaż go widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Jeśliby ktoś mówił: ʼMiłuję Bogaʼ, a równocześnie nienawidziłby swego brata, ten jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Якщо хто скаже: Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Бо хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jeśli ktoś mówi: "Kocham Boga", a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Bo jeśli ktoś nie kocha swego brata, którego widział, nie może kochać Boga, którego nie widział.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Jeżeli ktoś twierdzi: ”Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Jeśli jednak ktoś mówi: „Kocham Boga”, a jednocześnie nienawidzi jakiegoś człowieka, jest kłamcą. Jak bowiem ktoś, kto nie kocha otaczających go ludzi, może kochać niewidzialnego Boga?