Porównanie tłumaczeń 1J 4:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Jeśli ktoś powiedziałby, że: "Kocham Boga", a brata jego nienawidzi, kłamcą jest, bowiem nie kochający brata jego, którego widzi, Boga, którego nie widzi nie jest w stanie kochać.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Jeśli ktoś powiedziałby że miłuję Boga i brata jego nienawidziłby kłamca jest bowiem nie miłujący brata jego którego widzi Boga którego nie widzi jak może miłować
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśliby ktoś mówi: Kocham Boga, a nienawidzi swojego brata,1) jest kłamcą;2) kto bowiem nie kocha swojego brata, którego widzi, nie jest w stanie kochać Boga, którego nie widzi.3)[1)1J 2:9; Mt 5:23-24][2)1J 2:4][3)Lub: którego ogląda, nie może kochać Boga, którego nie zobaczył, ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jeśli ktoś rzekłby:,, Miłuję Boga", a brata jego nienawidziłby, kłamcą jest. Bowiem nie miłujący brata jego, którego ujrzał*. Boga, którego nie ujrzał*, nie może miłować. [* I widzi (perfectum).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jeśli ktoś powiedziałby że miłuję Boga i brata jego nienawidziłby kłamca jest bowiem nie miłujący brata jego którego widzi Boga którego nie widzi jak może miłować