Porównanie tłumaczeń 1J 4:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
My z Boga jesteśmy. Znający Boga słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Z tego poznajemy ducha prawdy i ducha zwiedzenia.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
My z Boga jesteśmy znający Boga słucha nas który nie jest z Boga nie słucha nas z tego znamy Ducha Prawdy i ducha błędu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas,* kto nie jest z Boga, nie słucha nas.** Po tym*** poznajemy Ducha Prawdy**** i ducha błędu.*****[*500 10:3; 500 18:37][**500 8:47][***Podsumowanie: Po tym... może odnosić się do 690 4:6 lub do 690 4:4-6;690 4:1-6. Ostatnia możliwość jest najbardziej prawdopodobna (zob. 690 3:24).][****Wg niektórych wyrażenie Duch Prawdy i duch błędu odnosi się do duchów ludzkich lub do wydźwięku nauczania; kont. jednak zdaje się wskazywać na to, że chodzi o Ducha Bożego (500 16:13).][*****530 2:12; 610 4:1]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
My z Boga jesteśmy. Znający Boga słucha nas, który nie jest z Boga, nie słucha nas. Z tego poznajemy ducha prawdy i ducha zwodzenia.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
My z Boga jesteśmy znający Boga słucha nas który nie jest z Boga nie słucha nas z tego znamy Ducha Prawdy i ducha błędu
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
My pochodzimy od Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha fałszu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas: stąd znamy ducha prawdy i ducha błędu.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
My jesteśmy z Boga i ten, kto zna Boga, słucha nas, a ten, kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha zakłamania.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
My jesteśmy od Boga i każdy, kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest od Boga, nie słucha nas. Po tym rozpoznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
My z Boga jesteśmy. Kto uznaje Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym rozpoznajemy ducha prawdy i ducha obłędu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
My pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, ten nas słucha, ale kto od Boga nie pochodzi, ten nas nie słucha. W taki sposób poznajemy Ducha prawdy i ducha zamętu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
My zaś jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, ten nas słucha, a kto nie jest z Boga, ten nas nie słucha. Po tym właśnie rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Ми - від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. З цього пізнаємо Духа правди та духа омани.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga nas słucha; kto nie jest z Boga nas nie słucha. Z tego poznajemy Ducha Prawdy i ducha błędu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
My jesteśmy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest od Boga, nie słucha nas. Tak odróżniamy Ducha prawdy od ducha błędu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
My pochodzimy od Boga. Kto poznaje Boga, ten nas słucha; kto nie pochodzi od Boga, ten nas nie słucha. Tak spostrzegamy natchnioną wypowiedź prawdy i natchnioną wypowiedź błędu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
My zaś należymy do Boga, dlatego słuchają nas tylko ci, którzy Go znają. Ci zaś, którzy do Niego nie należą, nie chcą nas słuchać. Po tym można poznać, czy ktoś ma w sobie Bożego Ducha, który mówi prawdę, czy też ducha, który jest kłamcą.