Porównanie tłumaczeń 1J 4:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
My z Boga jesteśmy. Znający Boga słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Z tego poznajemy ducha prawdy i ducha zwiedzenia.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
My z Boga jesteśmy znający Boga słucha nas który nie jest z Boga nie słucha nas z tego znamy Ducha Prawdy i ducha błędu
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas,* kto nie jest z Boga, nie słucha nas.** Po tym*** poznajemy Ducha Prawdy**** i ducha błędu.*****[*500 10:3; 500 18:37][**500 8:47][***Podsumowanie: Po tym... może odnosić się do 690 4:6 lub do 690 4:4-6;690 4:1-6. Ostatnia możliwość jest najbardziej prawdopodobna (zob. 690 3:24).][****Wg niektórych wyrażenie Duch Prawdy i duch błędu odnosi się do duchów ludzkich lub do wydźwięku nauczania; kont. jednak zdaje się wskazywać na to, że chodzi o Ducha Bożego (500 16:13).][*****530 2:12; 610 4:1]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
My z Boga jesteśmy. Znający Boga słucha nas, który nie jest z Boga, nie słucha nas. Z tego poznajemy ducha prawdy i ducha zwodzenia.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
My z Boga jesteśmy znający Boga słucha nas który nie jest z Boga nie słucha nas z tego znamy Ducha Prawdy i ducha błędu