Porównanie tłumaczeń 1J 4:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie kochający nie zna Boga, gdyż Bóg miłością jest.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie miłujący nie poznał Boga gdyż Bóg miłość jest
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto nie kocha,* nie zna Boga,** gdyż Bóg jest miłością.***[*690 3:10][**690 3:6][***Bóg jest miłością nie ozn., że miłość jest Bogiem. Pod. uwaga dotyczy 690 1:5 (Bóg jest światłem) i 500 4:24 (Bóg jest Duchem).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie miłujący nie zna Boga, bo Bóg miłością jest.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie miłujący nie poznał Boga gdyż Bóg miłość jest