Porównanie tłumaczeń 1J 4:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym stała się widoczna miłość Boga w nas, że Syna Jego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, aby żylibyśmy przez Niego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym została objawiona miłość Boga w nas gdyż Syna Jego Jednorodzonego wysłał Bóg na świat aby żylibyśmy przez Niego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas,* że Bóg posłał swojego Jednorodzonego** Syna, na świat – byśmy przez Niego żyli.***[*520 5:8; 520 8:3; 500 3:16; 690 3:16][**Jednorodzony, μονογενής, 500 1:18;500 3:16, 18; 690 4:9; por. 500 10:33-36) to: (1) Jedyny, jedynak (490 7:12;490 9:38), jedynaczka (490 8:42, por. 70 11:34 w G); (2) jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy (650 11:17). Tak został określony Izaak (650 11:17; 690 4:9L.), choć nie był jednorodzonym synem Abrahama, ale z pewnością był jedynym w swoim rodzaju synem obietnicy (por. jak 1Kl 25:2 mówi o Feniksie). W J termin ten odnosi się wyłącznie do Jezusa. Wprawdzie wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga, jednak Jezus jest nim w sposób jedyny w swoim rodzaju (zob. 500 1:14;500 1:18;500 3:16;500 3:18).][***550 2:20; 570 1:21]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym stała się widoczna miłość Boga wśród nas, że Syna jego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, aby żyliśmy* przez niego. [* Życie uzyskaliśmy.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym została objawiona miłość Boga w nas gdyż Syna Jego Jednorodzonego wysłał Bóg na świat aby żylibyśmy przez Niego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego Jedynego[3] Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
W tym się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Miłość Boga objawiła się wśród nas przez to, że Bóg posłał do świata swojego jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu żyli.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Miłość Boga do nas okazała się przez to, że posłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy dzięki niemu żyli.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego Jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Божа любов виявилась до нас тим, що Бог послав свого єдинородного Сина у світ, щоб ми через нього жили.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Miłość Boga w tym została pośród nas objawiona, że Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy przez niego żyli.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
W ten sposób Bóg okazał wśród nas swą miłość: swego jedynego Syna posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego mogli mieć życie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego syna, abyśmy przez niego uzyskali życie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
On okazał nam wielką miłość, posyłając na ten świat swojego jedynego Syna, który dał nam życie.