Porównanie tłumaczeń 1J 4:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym stała się widoczna miłość Boga w nas, że Syna Jego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, aby żylibyśmy przez Niego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
W tym została objawiona miłość Boga w nas gdyż Syna Jego Jednorodzonego wysłał Bóg na świat aby żylibyśmy przez Niego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas,* że Bóg posłał swojego Jednorodzonego** Syna, na świat – byśmy przez Niego żyli.***[*520 5:8; 520 8:3; 500 3:16; 690 3:16][**Jednorodzony, μονογενής, 500 1:18;500 3:16, 18; 690 4:9; por. 500 10:33-36) to: (1) Jedyny, jedynak (490 7:12;490 9:38), jedynaczka (490 8:42, por. 70 11:34 w G); (2) jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy (650 11:17). Tak został określony Izaak (650 11:17; 690 4:9L.), choć nie był jednorodzonym synem Abrahama, ale z pewnością był jedynym w swoim rodzaju synem obietnicy (por. jak 1Kl 25:2 mówi o Feniksie). W J termin ten odnosi się wyłącznie do Jezusa. Wprawdzie wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga, jednak Jezus jest nim w sposób jedyny w swoim rodzaju (zob. 500 1:14;500 1:18;500 3:16;500 3:18).][***550 2:20; 570 1:21]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
W tym stała się widoczna miłość Boga wśród nas, że Syna jego jednorodzonego wysłał Bóg na świat, aby żyliśmy* przez niego. [* Życie uzyskaliśmy.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
W tym została objawiona miłość Boga w nas gdyż Syna Jego Jednorodzonego wysłał Bóg na świat aby żylibyśmy przez Niego