Porównanie tłumaczeń 3J 1:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Starszy Gajusowi ukochanemu, [którego] ja kocham w prawdzie.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Starszy Gajuszowi umiłowanemu którego ja miłuję w prawdzie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Starszy* ** do ukochanego Gajusza,*** którego ja kocham w prawdzie.**** *****[*Lub: prezbiter, πρεσβύτερος (presbyteros), równoznaczne z biskup, ἐπίσκοπος (episkopos). Tytuł Listu: Jana Trzeci, Ιωαννου γ´, א (IV) B; 710 1:1L.][**2J 1][***Gajusz, Γάϊος, zn.: należący do Gai, bogini ziemi (odpowiednik hbr. Adam?) częste w cesarstwie rzym., stąd trudno powiedzieć, czy chodzi o osobę znaną z Listów Pawła, choć 520 16:23 i 530 1:14 mogą odnosić się do niego. Osoba o tym imieniu wspomniana jest też w 510 2:4;510 19:29. KA 7.46.9 (z ok. 370 r. po Chr.) głosi, że apostoł Jan ordynował Gajusza na biskupa Pergamonu. Mógł on być duchowym dzieckiem, τέκνον, Jana, pod. jak Tymoteusz synem Pawła, por. 610 1:1.][****Wyr. w prawdzie, ἐν ἀληθείᾳ, (por. 700 1:1) pojawia się w tym Liście w różnych odcieniach znaczeniowych; w tym przyp. może ozn. czystą, wynikającą z duchowego odrodzenia miłość (520 5:5); w w. 3 szczere wyznanie; w odniesieniu do Gajusza spójność jego wspaniałomyślnego postępowania z wiarą lub oddaniem Chrystusowi.][*****690 3:18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Starszy* Gajuszowi umiłowanemu, którego ja miłuję w prawdzie. [* Prezbiter.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Starszy Gajuszowi umiłowanemu którego ja miłuję w prawdzie