Porównanie tłumaczeń 3J 1:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Dla tego, jeśli przyjdę, przypomnę jego dzieła, które czyni, słowami złymi sprzeciwia się nam, i nie zadowalając się tymi, i nie on przyjmuje braci i chcącym przeszkadza i z [ze] zgromadzenia wyrzuca.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Dla tego jeśli przyszedłbym przypomnę jego czyny które czyni słowami niegodziwymi obmawiając nas i nie będąc zadowolonym z tych ani on przyjmuje braci i chcącym zabrania i ze zgromadzenia wyrzuca
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dlatego, jeśli przyjdę,* przypomnę jego postępki, których się dopuszcza, obmawiając nas bez uzasadnienia szkodliwymi słowami, a niezadowolony i z nich, nie tylko sam nie przyjmuje braci, ale także zabrania tym, którzy chcą to czynić – i wyrzuca ich ze zgromadzenia.**[*W gr. warunek trzeciej klasy, czyli niepewny, jeśli chodzi o możliwość spełnienia.][**500 9:22]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dla tego, jeśli przyjdę, przypomnę jego dzieła, które czyni, słowami złymi wygadując (na) nas. I nie zadowalając się tymi, ani on przyjmuje (tych) braci, i chcącym zabrania, i ze (społeczności) zwołanych* wyrzuca. [* Gmina, Kościół lokalny.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dla- tego jeśli przyszedłbym przypomnę jego czyny które czyni słowami niegodziwymi obmawiając nas i nie będąc zadowolonym z tych ani on przyjmuje braci i chcącym zabrania i ze zgromadzenia wyrzuca
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę mu, czego się dopuszcza. Obmawia nas on i szkodzi nam słowami. Nie wystarcza mu to jednak. Bo nie dość, że sam nie przyjmuje braci, to jeszcze zabrania czynić to tym, którzy tego pragną. Usuwa ich nawet z kościoła.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć, i wyrzuca ich z kościoła.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przeto jeźli przyjdę, przypomnę uczynki jego, które czyni, słowami złemi obmawiając nas, a nie mając dosyć na tem, i sam braci nie przyjmuje, i tym, co by przyjąć chcieli, zabrania i ze zboru ich wyłącza.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Przeto jeśli przydę, przypomnię uczynki jego, który czyni słowy złościwemi, szczebiocąc na nas, a jakoby na tym dosyć nie miał, ani sam przyjmuje braciej, i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła wyrzuca.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze tego było za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to uczynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę mu jego działania, które podejmuje, gdy nas złośliwie obmawia. Nie poprzestając też na tym, sam nie przyjmuje braci, a tym, którzy chcą ich przyjąć, zabrania to czynić i wyrzuca ich z Kościoła.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Dlatego gdy przyjdę, wypomnę mu wszystko: oczernia nas złośliwymi słowami i jakby tego było jeszcze za mało, nie przyjmuje przybywających braci. Nawet tym, którzy chcą ich przyjmować, zabrania i wyrzuca ich z Kościoła.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Dlatego jeśli przybędę, wypomnę mu wszystko, co robi, gadając o nas złymi słowami. I nie poprzestaje na tym, lecz sam braci nie podejmuje, a chcącym zabrania i wyrzuca z Kościoła.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Dlatego, gdy będę u was, wygarnę mu wszystko, co robi: rozsiewa złośliwe plotki o nas i jeszcze mało mu tego, bo nie tylko sam nie przyjmuje braci z drogi, ale przeszkadza tym, którzy by ich chcieli przyjąć i wyrzuca ich z Kościoła!
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Dlatego gdy przybędę, przypomnę jego oszczerstwa, z którymi przeciwko nam wystąpił; nie poprzestając na tym nawet braci nie przyjmuje, a tym, którzy chcą ich przyjąć, przeszkadza i usuwa ich z Kościoła.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тому, коли прийду, згадаю його діла, які він робить, докоряючи нам поганими словами. І не задовольняється цим, але й сам братів не приймає: а тим, що хочуть приймати, забороняє і викидає з церкви.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, które sprawia, oczerniając nas niegodziwymi słowami. A nie będąc zadowolony nawet nimi, ani sam nie przyjmuje braci; zabrania tym, którzy pragną oraz wyrzuca ich ze zboru.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jeśli zatem przybędę, wytknę mu wszystko, co robi, w tym również złośliwe i bezpodstawne plotki na nasz temat. A jakby tego było mu mało, odmawia on również uznania władzy braci, więcej, zabrania tym, którzy chcą to uczynić, i usiłuje wyrzucić ich ze zgromadzenia!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Dlatego też jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, które dalej popełnia, obgadując nas niegodziwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam wcale nie przyjmuje braci z respektem, tych zaś, którzy chcą ich przyjąć, próbuje powstrzymać i wyrzucić ze zboru.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Gdy do was przybędę, przypomnę mu jednak jego czyny i kłamstwa, które rozpowiada na nasz temat. Nie dość, że sam nie pomaga wierzącym, którzy są w podróży, to jeszcze zabrania tego innym. Co więcej, tych, którzy to robią, usuwa nawet z kościoła.