Porównanie tłumaczeń 3J 1:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
My więc powinniśmy podnieść takich, aby współpracownikami stalibyśmy się prawdy.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
My więc powinniśmy przyjmować takich aby współpracownicy stawalibyśmy się prawdy
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
My więc powinniśmy takich podejmować,* abyśmy stali się współpracownikami w prawdzie.[*470 10:41; 650 13:2]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
My więc winniśmy podejmować takich, aby współpracownikami staliśmy się prawdy.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
My więc powinniśmy przyjmować takich aby współpracownicy stawalibyśmy się prawdy