Porównanie tłumaczeń 3J 1:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Napisałem coś zgromadzeniu, ale mający ambicję [u] nich Diotrefes nie przyjmuje nas.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Napisałem zgromadzeniu ale kochający pierwszeństwo z nich Diotrefes nie przyjmuje nas
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Napisałem coś do zgromadzenia, ale Diotrefes,* który z lubością im przewodzi,** nie przyjmuje*** nas.[*Diotrefes, Διοτρέφης, czyli: karmiony przez Zeusa.][**470 23:6; 480 12:38-39; 490 11:43; 490 20:46][***Lub: nie sprzyja, οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Napisałem coś (do) (społeczności) zwołanych*, ale kochający pierwszeństwo (wśród) nich Diotrefes nie przyjmuje nas. [* Gmina, Kościół lokalny.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Napisałem zgromadzeniu ale kochający pierwszeństwo (z) nich Diotrefes nie przyjmuje nas
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Napisałem kilka słów do kościoła. Jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przychylnie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Pisałem do zboru waszego; ale Dyjotrefes, który chce być przedniejszy między nimi, nie przyjmuje nas.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Pisałbym był snadź kościołowi, ale ten, który miłuje przodkowanie między nami, Diotrepes, nie przyjmuje nas.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Napisałem kilka słów do wspólnoty, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który pragnie być wśród nich pierwszy, nie uznaje nas.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Napisałem już do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być u nich najważniejszy, nie uznaje nas.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Napisałbym coś do Kościoła, lecz Diotrefes, który lubi być pierwszy w nim, nie uznaje nas.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Napisałem do Kościoła krótki list, ale Diotrefes, który kocha władzę w Kościele, nie liczy się ze mną.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Napisałem kilka słów do Kościoła, lecz Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, nie uznaje nas.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Я написав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Napisałem do zboru, lecz nie przyjmuje nas Diotrefes, dążący wśród nich do pierwszeństwa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Napisałem coś do zgromadzenia, ale Diotrefes, który lubi być wśród nich macherem, nie uznaje naszej władzy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Napisałem coś do zboru, ale Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, niczego od nas nie przyjmuje z respektem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Napisałem w tej sprawie list do waszego kościoła, ale Diotrefes, który pragnie uchodzić za przywódcę, nie chce nas słuchać.