Porównanie tłumaczeń J 3:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tak bowiem ukochał Bóg świat, więc Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tak* bowiem Bóg ukochał** świat, że Syna Jednorodzonego*** **** dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,***** nie zginął, ale miał życie wieczne.******[*Tak może ozn. stopień, tj. Do tego stopnia; albo sposób, tj. W taki sposób.][**520 5:8; 560 2:4; 630 3:4; 690 4:9-10][***Jednorodzony, μονογενής, l. jedyny, zob. 500 1:18 z przyp.; 500 3:16L.][****520 8:32][*****500 6:29; 690 5:10][******500 10:28; 500 11:252; 500 17:3; 690 5:13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne