Porównanie tłumaczeń J 3:29

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Mający pannę młodą panem młodym jest, zaś przyjaciel pana młodego stojący i słuchający jego, radością raduje się z głosu pana młodego. Ta więc radość moja jest wypełniona.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten który ma oblubienicę oblubieniec jest zaś przyjaciel oblubieńca ten który stoi i który słucha Go radością raduje się z powodu głosu oblubieńca ta więc radość moja jest wypełniana
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto ma pannę młodą, ten jest panem młodym; a drużba* pana młodego, który stoi i słucha go, cieszy się niezmiernie głosem pana młodego.** Ta zatem moja radość*** została dopełniona.[*drużba, φίλος, lub: przyjaciel.][**470 9:15; 730 19:7][***500 16:24; 500 17:13; 570 2:2; 690 1:4]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Mający pannę młodą panem młodym jest. Zaś przyjaciel pana młodego, stojący i słuchający jego, radością raduje się z głosu pana młodego. Ta więc radość moja wypełniona jest.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) który ma oblubienicę oblubieniec jest zaś przyjaciel oblubieńca (ten) który stoi i który słucha Go radością raduje się z powodu głosu oblubieńca ta więc radość moja jest wypełniana
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym. Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu oblubieńcowego; przetoż to wesele moje wypełnione jest.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Kto ma oblubienicę, oblubieńcem jest; lecz przyjaciel oblubieńców, który stoi a słucha go, weselem się weseli dla głosu oblubieńcowego. To tedy wesele moje wypełnione jest.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, gdy stoi i słyszy go, bardzo się raduje z głosu oblubieńca. Ta moja radość więc stała się pełna.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ten, kto poślubił pannę młodą, jest panem młodym. Przyjaciel zaś pana młodego, który mu towarzyszy i słyszy go, cieszy się ogromnie na jego głos. Taka właśnie radość mnie przepełnia.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A ten, kto jest przyjacielem oblubieńca, gdy usłyszy go, cieszy się bardzo na głos oblubieńca. Otóż ta właśnie radość mi się spełniła.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Panem młodym jest ten, kto się żeni. Drużba u boku nowożeńca, słuchając go, cieszy się jego radością. Takiej właśnie radości doznaję w całej pełni.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, kiedy go słyszy, cieszy się bardzo jego głosem. Takiej właśnie radości w pełni doznaję.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Хто має молоду, - є молодим; друг молодого, стоячи й слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість - вона тепер сповнилася.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ten mający wiadomą oblubienicę, oblubieniec jest; ten zaś przyjaciel tego oblubieńca, ten od przedtem stojący i obecnie słuchający jego, rozkoszą rozkosznie wychodzi z środka przez głos oblubieńca. Ta właśnie więc rozkosz, ta moja własna, od przedtem jest uczyniona pełną.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Kto ma oblubienicę ten jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca stoi, słucha go oraz raduje się przyjemnością z powodu głosu oblubieńca; otóż ta moja radość została wypełniona.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Oblubieniec to ten, który ma oblubienicę; lecz przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, nie posiada się z radości na dźwięk głosu oblubieńca. Więc teraz moja radość jest pełna.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Jednakże gdy przyjaciel oblubieńca stoi i go słyszy, wielce się raduje z głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość osiągnęła pełnię.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Panna młoda należy przecież do pana młodego. A przyjaciel pana młodego cieszy się z tego, że może przy nim stać i słuchać go. Obecnie w całej pełni doświadczam takiej właśnie radości.