Porównanie tłumaczeń J 3:3

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Odpowiedział Jezus i powiedział mu: Amen, Amen mówię ci, jeśli nie ktoś zrodzony zostałby z góry, nie może zobaczyć Królestwa Boga.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Jezus i powiedział mu amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony na nowo nie może zobaczyć Królestwa Boga
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jezus odpowiedział mu: Ręczę i zapewniam* cię, kto nie zostanie zrodzony na nowo,** *** nie może zobaczyć Królestwa Bożego.**** *****[*Ręczę i zapewniam cię, ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לְָך .][**zrodzony na nowo, γεννηθῇ ἄνωθεν, l. z góry; אִם־לֹא יִּוָלֵד אִיׁש מִּמְקֹור , od środka.][***500 1:13; 660 1:18; 670 1:3; 690 5:1][****Królestwo Boże, βασιλεία τοῦ θεοῦ, uważano za zapewnione Żydom, 500 3:3L.][*****470 3:2; 470 18:3; 490 17:21; 500 3:5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Amen, amen mówię ci. jeśli nie ktoś zostanie zrodzony z góry*, nie może zobaczyć Królestwa Boga. [* Albo "od nowa, od początku" (oba sensy są zamierzone).]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Odpowiedział Jezus i powiedział mu amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony na nowo nie może zobaczyć Królestwa Boga
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie: jeśli się kto nie odrodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Jezus zaś odpowiedział: Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wówczas Jezus oznajmił: „Uroczyście zapewniam cię: Żaden człowiek nie może zobaczyć królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jezus na to mu rzekł: „O tak, zapewniam cię: jeśli ktoś na nowo się nie narodzi, nie jest zdolny ujrzeć królestwa Bożego”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Amen amen mówię tobie, jeśliby się kto nie narodził z nowu, nie może widzieć onego Królestwa Bożego.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
A Jezus mu odpowiedział: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Відповів Ісус і сказав йому: Щиру правду, щиру кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł mu: Istotne istotnego powiadam ci, jeżeliby nie ktoś zostałby zrodzony pozostając w łączności w górze z góry, nie może ujrzeć tę wiadomą królewską władzę tego wiadomego boga.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Rzeczywiście - odrzekł mu Jeszua. - Powiadam ci, że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo z wysoka, nie może ujrzeć Królestwa Bożego".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: ”Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
—Zapewniam cię—rzekł Jezus—że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy królestwa Bożego.