Porównanie tłumaczeń J 3:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Zrodzone z ciała, ciałem jest, i zrodzone z Ducha, duchem jest.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Co jest zrodzone z ciała ciało jest a co jest zrodzone z Ducha duch jest
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Co zostało zrodzone z ciała, jest ciałem, a co zostało zrodzone z Ducha, jest duchem.*[*500 1:13; 520 8:5-9; 530 15:50]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zrodzone z ciała ciałem jest, i zrodzone z Ducha duchem jest.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Co jest zrodzone z ciała ciało jest a co jest zrodzone z Ducha duch jest
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z Ducha, duch jest.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Co urodziło się z ciała, pozostanie cielesne, natomiast co zrodziło się z Ducha, jest duchowe.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Co z ciała narodzone, ciałem jest, a co narodzone z Ducha, jest duchem.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Co wzięło swój początek z ciała, jest ciałem, a co pochodzi z Ducha, jest duchem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Co rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Ducha, jest Duchem.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Народжене від тіла є тілом, а народжене від Духа є Духом.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
To od przedtem zrodzone z tego mięsa, mięso jakościowo jest; i to od przedtem zrodzone z tego ducha, duch jakościowo jest.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
To zrodzone z cielesnej natury jest cielesną naturą; ale to zrodzone z Ducha jest duchem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Kto się narodził fizycznie, żyje tylko fizycznie. Kto się jednak narodził z Ducha, żyje także duchowo!