Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Misraim został ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A Mesraim zrodził Ludim i Anamim, i Laabim, i Neftuim,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków, Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Misraim był ojcem Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Misraim był praojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Micraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A Micraim spłodził Ludów, Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów;
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Micraimowi zaś urodzili się Ludim i Anamim i Lehabim, i Naftuchim.