Porównanie tłumaczeń 1Krn 1:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Synowie Sema: Elam i Aszur, i Arpakszad, i Lud, i Aram, i* Us, i Chul, i Geter, i Meszech.**[*Wg 10 10:23 Synowie Arama to: Us, Chul, Geter i Masz.][**Wg 10 10:23 Masz (מַׁש).]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Synowie Sema to: Elam, Aszur, Arpakszad, Lud, Aram i jego synowie: Us, Chul, Geter i Meszech.[4]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Synowie Sem: Elam i Assur, i Arfaksad, i Lud, i Aram, i Hus, i Hul, i Geter, i Mosoch.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Synami Sema byli: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszech.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Meszek.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpakszed, Lud i Aram, a synami Arama byli: Uc, Chul, Geter i Meszek.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Сини Сима: Елам і Ассур і Арфаксад,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A synowie Szema to: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud, Aram oraz Uc, Chul, Geter i Masz.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Synami Sema byli: Elam i Aszszur, i Arpachszad, i Lud, i Aram oraz Uc i Chul, i Geter, i Masz,