Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Heberowi natomiast urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego — Joktan.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A Heberowi urodzili się dwa synowie, imię jednemu Faleg, iż za czasów jego rozdzielona jest ziemia, a imię brata jego Jektan.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Eberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Eberowi urodzili się dwaj synowie, jeden nazywał się Peleg, ponieważ za jego dni ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Eberowi urodzili się dwaj synowie: pierwszy nosił imię Peleg, za jego życia bowiem ziemia została podzielona. Jego brat miał na imię Joktan.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Eberowi urodziło się dwóch synów; jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została podzielona, a brat jego miał na imię Joktan.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A Eberowi urodzili się dwaj synowie: Imię jednego Peleg, gdyż za jego dni została rozdzielona ziemia, a imię jego brata to Joktan.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A Eberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona; a jego brat miał na imię Joktan.