Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Synowie Elifaza to: Teman i Omar, Sefi i Gatam, Kenaz i — przez Timnę — Amalek.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Synowie Elifaz: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Cenez, Tamna, Amalek.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Сини Еліфаса: Теман і Омар, Софар і Ґоотам і Кенез і від Тамни - Амалик.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś synowie Elifaza to: Theman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz; i syn Thimny Amalek.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Synami Elifaza byli: Teman i Omar, Cefo i Gatam, Kenaz, a poprzez Timnę Amalek.