Porównanie tłumaczeń 1Krn 1:40

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Synowie Szobala: Alian i Manachat, i Ebal, Szefi i Onam. A synami Sibona byli: Aja i Ana.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Synowie Szobala to: Alian i Manachat, i Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibona to: Aja i Ana.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A synowie Sibeona: Ajja i Ana.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Synowie Sobal: Alian i Manahat, i Ebal, Sefi i Onam. Synowie Sebeon: Aja i Ana. Synowie Ana: Dison.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam; synami Sibeona byli: Ajja i Ana.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Sibeona: Ajja i Ana.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Cibona byli: Ajja i Ana.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Сини Совала: Ґолам, Манахат, Ґевил, Сов і Онам. Сини ж Севегона: Ая і Ана.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A synowie Sobala to: Alwan, Manachath, Ebal, Szefo i Onam. Zaś synami Cybeona byli: Aja i Ana.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Synami Szobala byli: Alwan i Manachat, i Ebal, Szefo i Onam. A synami Cibeona byli: Aja i Ana.