Porównanie tłumaczeń 1Krn 1:52

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alwa,* książę Jetet,książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,[*Alwa, wg qere עַלְוָה (‘alwa h); Alja, wg ketiw עַלְיָה (‘alja h).]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
książę Oolibama, książę Ela, książę Finon,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Oholibama, Ela, Pinon,
Przekład literacki
Biblia Poznańska
książę z Oholibamy, książę z Eli, książę z Pinonu,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
володар Елівамас, володар Ілас, володар Фінон,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
szejk Oholibama, szejk Ela, szejk Pinon,