Porównanie tłumaczeń 1Krn 1:54

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
książę Magdiel, książę Iram.* Ci byli książętami Edomu.[*Iram, עִירָם (‘iram): wg G Ζαφω (ε ) ιν.]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
książę Magdiel i książę Iram.[15] Ci byli książętami Edomu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
książę Magdiel, książę Hiram. Te książęta Edom.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Książę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Oni byli naczelnikami w Edomie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Magdiel, Iram. Wszyscy oni byli przywódcami Edomu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
książę z Magdiel i książę z Iramu. Oni to byli książętami Edomu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
володар Меґедіїл, володар Ірам. Це володарі Едома.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
książę Megdiel i książę Iram. Oto książęta Edomu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
szejk Magdiel, szejk Iram. Byli to szejkowie Edomu.