Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Te [są] imiona synów Izraela którzy weszli do Egiptu razem z Jakubem ojcem ich, całe rody ich [co] weszli.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Oto imiona[1] synów Izraela przybyłych z Jakubem[2] do Egiptu — każdy przybył wraz z rodziną:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu; każdy przybył ze swoją rodziną:
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Teć są imiona synów Izraelskich, którzy weszli do Egiptu z Jakóbem; każdy z domem swym weszli:
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Te są imiona synów Izraelowych, którzy weszli do Egiptu z Jakobem, każdy z nich z domy swemi weszli:
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną:
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu; każdy przybył ze swą rodziną:
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Oto imiona Izraelitów, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swoją rodziną:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Oto imiona Izraelitów, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu. Ze swoimi rodzinami przywędrowali tam:
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, a przybyli z Jakubem, każdy ze swoją rodziną:
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
A to są imiona synów Jisraela, przybywających do Egiptu z Jaakowem, każdy przyszedł ze swoją rodziną.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Це імена синів Ізраїля, які увійшли до Єгипту разом з їхнім батьком Яковом. Кожний ввійшов з своїм домом.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Oto imiona synów Israela przybyłych do Micraim. Z Jakóbem weszli, każdy ze swoim domem:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu: przybył każdy mężczyzna ze swymi domownikami: