Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania. A właśnie w tym czasie budowano dla faraona miasta-spichlerze:[4] Pitom i Ramses.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Ustanowiono więc nad nimi nadzorców, aby ich gnębili ciężarami. I lud Izraela zbudował dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramzes.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
A tak ustawili nad nimi poborcę, aby go dręczyli ciężarami swemi; i zbudował lud Izraelski miasta składu Faraonowi: Pytom i Rameses.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Ustawił tedy nad nimi przełożone robót, aby je trapili ciężarami. I zbudowali miasta przybytków Faraonowi: Fitom i Ramesses.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta - spichlerze: Pitom i Ramses.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Ustanowiono więc nad Izraelitami nadzorców robót, aby ich uciskać ciężkimi pracami. I budowali dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Ustanowiono więc nad nimi nadzorców robót, aby ich gnębili przymusową pracą. W ten sposób wzniesiono dla faraona spichlerze, miasta Pitom i Ramzes.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Wyznaczono więc nad nim dozorców robót, aby go udręczyć ciężkimi robotami. A budowano dla faraona miasta-spichlerze, Pitom i Ramses.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
[Egipcjanie] ustanowili nad nimi nadzorców podatkowych, żeby ich dręczyli ciężkimi pracami i budowali miasta [na] spichlerze dla faraona: Pitom i Raamses.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
І наставив їм наглядачів над роботами, щоб гнітили їх в роботах. І збудували Фараонові сильні міста, Пітом і Рамесси і Он, яке є місто Сонця.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Zatem ustanowił nad nim nadzorców robocizny, aby go dręczyli ciężkimi robotami. To on zbudował miasta na zapasy dla faraona Pithom i Raamses.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Ustanowiono więc dla nich przełożonych nad robotami przymusowymi, aby ich ciemiężyć, gdy będą nosili ciężary; i zaczęli budować miasta na spichlerze dla faraona, mianowicie Pitom oraz Raamses.