Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Lecz baby bały się Boga i nie uczyniły według przykazania króla Egipskiego, ale zachowały chłopiątka.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu chłopców.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Jednak położne bały się Boga, nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, i pozostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Położne jednak były bogobojne i nie wypełniały rozkazu króla Egiptu, lecz zostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Jednakże położne były bogobojne i nie postępowały tak, jak im polecił król Egiptu, lecz pozostawiały chłopców przy życiu.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Ale położne bały się Boga i nie postąpiły tak, jak rozkazał im król Egiptu, lecz pomagały chłopcom przeżyć.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Побоялися ж повитухи Бога, і не зробили так, як заповів їм єгипетський цар, і оставляли при житті чоловічий рід.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Ale położne obawiały się Boga i nie czyniły tak, jak im powiedział król Micraim, lecz zostawiały dzieci przy życiu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Jednakże położne bały się prawdziwego Boga i nie czyniły, jak im powiedział król Egiptu, lecz zostawiały chłopczyków przy życiu.