Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się wzmocnił.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Uczynił tedy Bóg babam dobrze. I rozkrzewił się lud, i zmocnił się zbytnie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Bóg sprzyjał tym położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Bóg błogosławił położnym, a lud mnożył się i rosła jego potęga.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Bóg szczęścił tym położnym. A lud [izraelski] mnożył się i wielce umacniał.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Bóg uczynił dobro dla położnych. A lud mnożył się i stawał się bardzo silny.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Добро же чинив Бог повитухам, і множився нарід і ставав дуже сильним.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Bóg też dał powodzenie położnym, więc lud się mnożył i wielce wzrastał.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Przeto Bóg wyświadczał dobro położnymi lud zaś stawał się coraz liczniejszy i bardzo potężniał.