Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
W drugim roku panowania króla Dariusza,[1] w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca,[2] PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza,[3] skierował do Zorobabela,[4] syna Szealtiela,[5] namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego,[6] syna Jehosadaka,[7] Słowo tej treści:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące:
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Roku wtórego Daryjusza króla, miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggieusza proroka do Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i do Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, mówiąc:
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Roku wtórego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, zstało się słowo PANskie w ręce Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiel, książęcia Judzkiego, i do Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, mówiąc:
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści:
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
Przekład literacki
Biblia Paulistów
W drugim roku panowania króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, PAN tak przemówił przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do najwyższego kapłana Jozuego, syna Josadaka:
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
W drugim roku [panowania] króla Dariusza, dnia pierwszego, miesiąca szóstego, przemówił Jahwe przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, oraz do arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka:
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
В другому році за царя Дарія, в шостому місяці, в першому (дні) місяця, було господне слово рукою пророка Ангея, що казало: Скажи до Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди і до Ісуса сина Йоседека великого священика, мовлячи:
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Drugiego roku króla Dariawesza, szóstego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, przez proroka Aggeusza doszło słowo WIEKUISTEGO do Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika Judy i Jezusa, syna arcykapłana Jehocedeka, jak następuje:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
W drugim roku króla Dariusza, w miesiącu szóstym, pierwszego dnia tego miesiąca, do namiestnika Judy, Zerubbabela, syna Szealtiela, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehocadaka, doszło za pośrednictwem proroka Aggeusza słowo Jehowy, mówiące: