Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, i cała reszta ludu wysłuchali głosu PANA, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Aggeusza, jako tego, którego posłał PAN, ich Bóg. I lud przeląkł się PANA.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała resztka ludu wysłuchali głosu PANA, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, ponieważ posłał go PAN, ich Bóg, a lud bał się PANA.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tedy usłuchał Zorobabel, syn Salatyjelowy, i Jesua, syn Jozedekowy, kapłan najwyższy, i wszystkie ostatki ludu, głosu Pana, Boga swego, i słów Aggieusza proroka, ponieważ go posłał Pan, Bóg ich; bo się lud bał oblicza Pańskiego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I usłyszał Zorobabel, syn Salatiel, i Jezus, syn Josedeków, kapłan wielki, i wszytek ostatek ludu głos PANA Boga swego i słowa Aggeusza proroka, jako posłał go PAN ich do nich, i bał się lud od oblicza PANskiego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana, Boga swego, i słowa proroka Aggeusza jako że wysłał go ich Pan, Bóg - a lęk przed Panem ogarnął lud.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu PANA, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż posłał go PAN, ich Bóg. Lud ogarnęła bojaźń PANA.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu PANA, swojego Boga, w słowach proroka Aggeusza, którego PAN posłał do nich. A lud odczuł bojaźń przed PANEM.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Zorobabel, syn Salatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jocedeka, oraz cała ocalała część narodu usłuchali tedy głosu Jahwe, Boga swego, i słów proroka Aggeusza, ponieważ to Jahwe go posłał, ich Bóg; i lud począł się lękać Jahwe.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І почув Зоровавель син Салатіїла з племени Юди й Ісус син Йоседека, великий священик, і всі осталі народу голос їхнього Господа Бога і слова пророка Ангея, так як його післав до них Господь, і нарід налякався з перед господнього лиця.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Więc usłuchali głosu WIEKUISTEGO, swojego Boga oraz słów proroka Aggeusza gdyż posłał go WIEKUISTY, ich Bóg zarówno Zerubabel, syn Szaltiela, jak i najwyższy kapłan Jezus, syn Jehocedeka, oraz cały ostatek ludu, bo lud obawiał się oblicza WIEKUISTEGO.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A Zerubbabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehocadaka, oraz wszyscy pozostali z ludu usłuchali głosu Jehowy, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, jako że posłał go Jehowa, ich Bóg; i lud począł się bać Jehowy.