Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Wówczas PAN pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, PANA Zastępów.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I PAN wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu PANA zastępów, swego Boga;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Wtem wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i ducha Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, i ducha ostatków wszystkiego ludu, że przyszedłszy robili około domu Pana zastępów, Boga swego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I wzbudził PAN ducha Zorobabel, syna Salatiel, książęcia Judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszego ludu: i weszli, i czynili dzieło w domu PANA zastępów, Boga swego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Pobudził więc PAN ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i podjęli pracę w Domu Pana Zastępów, swego Boga,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wtedy PAN pobudził ducha namiestnika Judy Zorobabela, syna Szealtiela, ducha najwyższego kapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy budowie domu PANA Zastępów, swojego Boga,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Pobudził więc Jahwe ducha Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka, i ducha całej pozostałej części narodu, tak że przyszli i rozpoczęli prace przy Domu Jahwe, Boga swego,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І Господь підняв дух Зоровавеля сина Салатіїла з племени Юди і дух Ісуса сина Йоседека, великого священика, і дух осталих з усього народу, і вони ввійшли і робили діла в домі їхнього Господа Бога Вседержителя
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Nadto WIEKUISTY pobudził ducha namiestnika judzkiego Zerubabela, syna Szaltiela; ducha najwyższego kapłana Jezusa, syna Jehocedeka, oraz ducha całego ostatka ludu, więc przystąpili, by wykonać roboty wokół Przybytku swojego Boga, WIEKUISTEGO Zastępów.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
I Jehowa pobudził ducha namiestnika Judy, Zerubbabela, syna Szealtiela, oraz ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehocadaka, i ducha wszystkich pozostałych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę w domu Jehowy Zastępów, swojego Boga.