Porównanie tłumaczeń J 3:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Był zaś człowiek z faryzeuszy, Nikodem [na] imię mu, przełożony Judejczyków.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Był zaś człowiek z faryzeuszów, Nikodem (na) imię mu, przywódca Judejczyków.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski