Porównanie tłumaczeń J 3:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś [jako] Nauczyciel. Nikt bowiem [nie] może tych znaków czynić, [które] Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z Nim.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz jako nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ten przyszedł do Niego w nocy* i powiedział: Rabbi!** Wiemy,*** że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel;**** nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków,***** jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.******[*500 7:13; 500 12:42; 500 19:38][**Rabbi, ῥαββί, רַּבִי , czyli: mój wielki : (1) tytuł grzecznościowy: proszę pana; do Jana Chrzciciela: 500 3:26; poza tym w odniesieniu do Jezusa; (2) syn.: nauczycielu, διδάσκαλε, zob. 500 1:38. Jezus mógł mieć wówczas ok. 30 lat, zob. 490 3:23.][***wiemy, οἴδαμεν, יָדַעְנּו , lub: przekonaliśmy się, doszliśmy do wniosku. Nikodem zatem reprezentował nie tylko swój punkt widzenia.][****470 22:16][*****500 2:11; 510 2:22; 510 10:38][******500 9:16; 510 10:38]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy że od Boga przyszedłeś (jako) nauczyciel. Nikt bowiem (nie) może tych znaków czynić, które ty czynisz, jeśli nie byłby Bóg z nim.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz (jako) nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu! Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Rabbi, wiemy, iżeś przyszedł od Boga Nauczycielem: bo żaden tych znaków czynić nie może, które ty czynisz, jeśliby z nim Bóg nie był.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przyszedł on do Jezusa nocą i powiedział do Niego: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jakie Ty czynisz.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
przyszedł do Jezusa nocą i oświadczył: „Rabbi, wiemy, że przybyłeś jako nauczyciel od Boga; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakich Ty dokonujesz, jeśli Bóg nie byłby z nim”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: „Rabbi, wiemy, że jako nauczyciel przybyłeś od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Przyszedł on nocą do Jezusa i powiedział: - Rabbi, wiemy, że Bóg przysłał cię jako nauczyciela. Któż bowiem mógłby dokonywać takich cudów, jak ty, jeśli Bóg by mu nie pomagał?
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mu: - Rabbi, wiemy, żeś jest nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie może czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, jeżeli Bóg nie jest z nim.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Прийшов він до нього вночі і сказав йому: Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як Учитель, бо ніхто не може робити таких чуд, які ти робиш, коли б Бог не був з ним.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ten właśnie przyszedł istotnie do niego podczas nocy i rzekł mu: Rabinie, od przeszłości wiemy że od niewiadomego boga trwale przyjechałeś jako nauczyciel; żaden bowiem nie może te właśnie znaki boże czynić które ty czynisz jeżeliby nie ewentualnie jest ten bóg wspólnie z nim.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
ten przyszedł nocą do Jezusa i mu powiedział: Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, co przybył od Boga; bo nikt nie może czynić tych cudów, które ty czynisz, jeśliby z nim nie był Bóg.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Człowiek ten przyszedł do Jeszui nocą i powiedział do Niego: "Rabbi, wiemy, że od Boga pochodzi to, że przyszedłeś jako nauczyciel, bo nikt nie może czynić tych cudów, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg nie jest z nim".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ten przyszedł do niego w nocy i rzekł mu: ”Rabbi, wiemy, że jako nauczyciel przyszedłeś od Boga; bo nikt nie mógłby dokonywać tych znaków, których ty dokonujesz, gdyby Bóg nie był z nim”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Pewnej nocy przyszedł do Jezusa i powiedział: —Nauczycielu! Wiemy, że zostałeś posłany przez Boga, bo nikt nie mógłby czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, gdyby On go nie posłał.