Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w diasporze: Pozdrowienia!
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Jakub, Boga i Pana, Jezusa Pomazańca*, niewolnik, dwunastu plemionom, (tym)** w rozproszeniu, radować się***. [* Tu znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [** Rodzajniki greckie były pierwotnie zaimkami wskazującymi.] [*** Wyraz wzięty ze świeckich formuł epistolografii greckiej.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jakub Boga i Pana Jezusa Pomazańca niewolnik dwunastu plemionom w rozproszeniu radować się
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie: Pozdrowienia!
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Jakub, Boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa sługa, dwiemanaście pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie dwunastu plemionom, rozproszonym w świecie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, posyła radosne pozdrowienie dwunastu plemionom w diasporze.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom w rozproszeniu pozdrowienie.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, rozproszonych na całym świecie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, (przesyła) pozdrowienie dwunastu pokoleniom w diasporze!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Яків, раб Бога й Господа Ісуса Христа, - дванадцятьом поколінням, які є в розсіянні: вітаю!
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Jakób, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu, witajcie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ja'akow, niewolnik Boga i Pana Jeszui Mesjasza, do Dwunastu Plemion w diasporze: szalom!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa; do dwunastu plemion, które są rozproszone: Pozdrowienia!
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Ja, Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, pozdrawiam wierzących, którzy pochodzą z dwunastu pokoleń Izraela, i są rozproszeni po całym świecie.