Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
bogaty natomiast swoim poniżeniem, że przeminie jak kwiat trawy.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
zaś bogaty w uniżeniu jego*, bo jak kwiat trawy przejdzie. [* Sens: "swym".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś bogaty w uniżeniu jego że jak kwiat trawy przeminie
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
A bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
A bogaty w poniżeniu swojem; bo jako kwiat trawy przeminie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
a bogaty w podłości swojej. Boć przeminie jako kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
bogaty zaś swoim uniżeniem, bo przeminie jak kwiat trawy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
bogaty zaś - swym upokorzeniem, bo uschnie jak zielona trawa.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
a bogaty ze swojego pomniejszenia, bo przecież przeminie jak kwiat na łące.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
kto zaś żyje w bogactwie, niech się szczyci swoim poniżeniem, bo musi zwiędnąć jak kwiat na polu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
bogacz zaś - swoim uniżeniem, gdy przeminie niby kwiat polnej trawy.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
а багатий - своїм приниженням, бо він мине, як цвіт трави.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
A zamożny w jego poniżeniu, gdyż przeminie jak kwiat trawy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
A brat bogaty niech chlubi się swoim upokorzeniem, bo przeminie jak polny kwiat.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
bogaty zaś ze swego upokorzenia, gdyż przeminie on jak kwiat roślinności.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Bogaty niech natomiast pamięta, że przed Bogiem jego majątek nie ma żadnej wartości i że jego ziemski blask niebawem przeminie—podobnie jak piękno kwiatu, który szybko więdnie.