Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby, bo gdy stanie się doświadczony, posiądzie wieniec życia, obiecany tym, którzy Go kochają.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Szczęśliwy mąż, który znosi doświadczanie, bo wypróbowanym stawszy się, otrzyma wieniec życia, który obiecał* miłującym Go. [* Inne lekcje zamiast "obiecał": "obiecał Pan": "obiecał Bóg".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Szczęśliwy mąż który znosi próbę gdyż wypróbowanym który stał się otrzyma wieniec życia który obiecał Pan miłującym Go
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Błogosławiony mąż, który zdzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczanie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Szczęśliwy, kto wytrwa w pokusie, bo wypróbowany otrzyma wieniec życia, który [Pan] przyrzekł miłującym Go.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie, bo gdy będzie poddany próbie, otrzyma w nagrodę wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go kochają.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Szczęśliwy ten człowiek, który zwycięży pokusę! Gdy bowiem ostoi się w próbie, otrzyma wieniec życia, jaki Pan obiecał tym, którzy Go miłują.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Блаженний муж, що подолає спокусу, тому що, бувши випробуваним, дістане вінець життя, якого [Господь] обіцяв тим, хто його любить.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Błogosławiony mąż, co znosi doświadczenie, bo kiedy się stanie wypróbowanym otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, co go miłują.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jakże błogosławiony jest człowiek, który wytrwa w pokusie! Bo kiedy pomyślnie przejdzie próbę, otrzyma koronę Życia, obiecaną przez Boga tym, którzy Go kochają.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Szczęśliwy jest człowiek wytrwale znoszący doświadczanie; bo gdy dostąpi uznania, otrzyma koronę życia, którą [Jehowa] obiecał tym, co go zawsze miłują.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Szczęśliwy jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Jego wiara jest wypróbowana, o on sam otrzyma wieniec życia, przyrzeczony tym, którzy kochają Boga.