Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Bo kto jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Bo jeśli ktoś słuchaczem słowa jest i nie czyniącym*, ten jest podobny (do) męża oglądającego twarz urodzenia jego w lustrze; [* W oryginale forma rzeczownikowa: "czynicielem".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdyż jeśli ktoś słuchacz Słowa jest a nie wykonawca ten jest podobny mężowi przypatrującemu się oblicze naturalne jego w zwierciadle
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Albowiem jeźli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Bo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we źwierciedle:
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do mężczyzny, który ogląda w lustrze swoje naturalne odbicie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Tego bowiem, kto tylko słucha słowa, lecz według niego nie żyje, można porównać do człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jeżeli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to przypomina takiego, kto przypatruje się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu:
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Kto tylko słucha Słowa, a nie wprowadza go w czyn, przypomina człowieka, który ogląda w lustrze swoją twarz.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu:
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той уподібнився до людини, що розглядає риси свого обличчя в дзеркалі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Gdyż jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten jest podobny do męża, co ogląda w lustrze swoje oblicze urodzenia.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo kto słucha Słowa, ale nie czyni tego, co ono głosi, jest podobny do kogoś, kto patrzy na swą twarz w lustrze:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swemu naturalnemu obliczu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Człowiek, który słucha słowa, ale nie wprowadza go w życie, przypomina bowiem kogoś, kto przegląda się w lustrze.