Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
człowiek o rozdwojonej duszy, niestały na żadnej ze swoich dróg.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(jako) mąż dwuduszny*, niespokojny na wszystkich drogach jego. [* Wprowadzamy tu neologizm jako kalkę wyrazu oryginalnego. Sens: zmienny, nieszczery.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
mąż (o) rozdwojonej duszy niestały na wszystkich drogach jego
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Mąż umysłu dwoistego niestateczny jest we wszech drogach swoich.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
skoro jest niezdecydowany i niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
skoro jest wewnętrznie rozdarty i niestały we wszystkim, co czyni.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
To człowiek w duszy rozdwojony, we wszystkich swych dążeniach niestały.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
bo jest rozdarty duchowo, niestały w całym swoim postępowaniu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
to mąż wewnętrznie rozdarty, niestały w całym swym postępowaniu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
бо муж двоєдушний - непостійний на всіх своїх дорогах.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
jako mąż dwoistego umysłu, niestały na wszystkich jego drogach.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
bo jest chwiejny i niestały we wszystkich swoich poczynaniach.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
jest człowiekiem niezdecydowanym, niestałym na wszystkich swych drogach.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
jest bowiem wewnętrznie rozdarty, a jego postawa jest chwiejna.