Porównanie tłumaczeń 2P 1:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Szymon Piotr, sługa i wysłannik Jezusa Pomazańca, [do tych] równie cenną nam otrzymawszy w udziale wiarę w sprawiedliwości Boga naszego i Zbawcy Jezusa Pomazańca:
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Szymon Piotr niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca tym równie cenną nam którzy dostali w udziale wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Pomazańca
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Szymon* Piotr,** sługa*** i apostoł**** Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości***** ****** naszego Boga i Zbawcy,******* Jezusa Chrystusa,******** otrzymali********* wiarę********** równą naszej:[*Szymon, Σίμων w 𝔓 72 (III/IV) B, 510 15:14; Symeon, Συμεών, ׁשִמְעֹון (szim‘on), א (IV) A, czyli: słuchacz (zdrobniałe), (Bóg) mnie wysłuchał w potrzebie, por. 10 29:33; k w w s; tytuł: 680 1:1L.][**490 5:8; 500 13:6; 500 20:2; 500 21:15; 510 15:14][***520 1:1][****680 3:2][*****Lub: dzięki sprawiedliwości (dat. instr.); δικαιοσύνη w NP może określać cechę, sposób postępowania lub, u Pawła, stan.][******520 3:21-26][*******630 2:13][********Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ (א , 680 1:1L.), odnosi się do jednej osoby, tj. do Pana Jezusa Chrystusa, GS; pod. w. 2; 630 2:13; 680 1:11;680 2:20;680 3:2, 18. W 670 1:3 mamy: Bóg i Ojciec, co także odnosi się do jednej osoby.][*********otrzymali, λαχοῦσιν, zn. też: otrzymali przez los (490 1:9; 500 19:24) l. w darze; 680 1:1L.][**********670 1:7; 680 1:5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Szymon* Piotr, niewolnik i wysłannik** Jezusa Pomazańca***, (tym)**** równą szacunkiem nam (którzy dostali w udziale) wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca: [* Ściśle według oryginału "Symeon". Niektóre lekcje mają formę bliższą naszemu "Szymon".] [** W formie spolszczonej: "apostoł". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [*** Tu i dalej znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [**** Rodzajniki greckie pierwotnie były zaimkami wskazującymi.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Szymon Piotr niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca (tym) równie cenną nam którzy dostali w udziale wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Pomazańca