Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Szymon Piotr, sługa i wysłannik Jezusa Pomazańca, [do tych] równie cenną nam otrzymawszy w udziale wiarę w sprawiedliwości Boga naszego i Zbawcy Jezusa Pomazańca:
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Szymon* Piotr, niewolnik i wysłannik** Jezusa Pomazańca***, (tym)**** równą szacunkiem nam (którzy dostali w udziale) wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca: [* Ściśle według oryginału "Symeon". Niektóre lekcje mają formę bliższą naszemu "Szymon".] [** W formie spolszczonej: "apostoł". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [*** Tu i dalej znaczenie etymologiczne; normalnie już jak imię własne: "Chrystus".] [**** Rodzajniki greckie pierwotnie były zaimkami wskazującymi.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Szymon Piotr niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca (tym) równie cenną nam którzy dostali w udziale wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Pomazańca