Porównanie tłumaczeń 2P 1:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Dlatego więcej, bracia, śpieszcie się mocnym wasze powołanie i wybrania uczynić, te bowiem czyniąc, nie potknęlibyście się kiedykolwiek.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego bardziej bracia postarajcie się mocnym wasze powołanie i wybranie czynić te bowiem czyniąc nie potknęlibyście się kiedyś
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dlatego tym bardziej, bracia, pośpieszcie* czynić** wasze pewne*** powołanie**** i wybranie;***** bo te czyniąc,****** nigdy******* się nie potkniecie,********[*680 1:5][**pośpieszcie czynić, ποιεῖσθαι, l. pełnić w sposób twórczy, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι, l.: pośpieszcie spełniać się, i to twórczo, w waszym powołaniu i wybraniu. Por. ποιεῖσθαι w 500 14:23 (μονὴν ποιεῖσθαι ); 510 27:18 (wyzbyć się).][***pewne, βεβαίαν, pozostające w mocy, niewzruszone, zob. 520 4:16; He 2:2;520 9:17; 680 1:19.][****650 3:6; 680 1:19; 680 3:17][*****520 8:28-30; 560 1:18; 560 4:1; 600 1:11; 650 3:1; 670 1:1; 680 1:3][******te czyniąc : w życiu nie chodzi o gładkie drogi, lecz o mistrzostwo w poruszaniu się po wyboistych.][*******nigdy, οὐ μή, podwójne przeczenie.][********230 15:5; 670 2:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dlatego bardziej, bracia, wykażcie gorliwość, (by) mocnym wasze powołanie i wybranie czynić sobie*, to bowiem czyniąc nie potkniecie się kiedykolwiek; [* Inne lekcje zamiast "wykażcie gorliwość, (by) mocnym (...) czynić sobie": "wykażcie gorliwość, aby przez piękne dzieła mocnym (...) czynilibyście sobie"; "wykażcie gorliwość, aby przez piękne wasze dzieła mocnym (...) czynić sobie".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego bardziej bracia postarajcie się mocnym wasze powołanie i wybranie czynić te bowiem czyniąc nie potknęlibyście się kiedyś
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przetoż, bracia! raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili; albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A przeto więcej, bracia, starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybranie wasze: abowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Dlatego, bracia, dołóżcie starań, aby się umocnić w swoim powołaniu i wybraniu, bo tak postępując, nigdy nie upadniecie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Dlatego, bracia, coraz gorliwiej starajcie się, aby umacniać w sobie to wasze wezwanie i wybór. To bowiem osiągając, nigdy nie upadniecie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie o to, by umocnić się w swoim powołaniu i wybraniu, bo tak postępując, nigdy nie upadniecie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Dlatego, bracia, tym więcej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie! To bowiem czyniąc, nigdy nie upadniecie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Тому, брати, ревніше старайтеся утвердити ваше покликання та обрання, бо, роблячи це, ніколи не спотикнетеся.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Dlatego, bracia, bądźcie bardziej gorliwi, by wasze powołanie oraz wybranie czynić sobie mocnym. To robiąc, nigdy się nie potkniecie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Dlatego, bracia, starajcie się tym usilniej ugruntować swoje powołanie i wybranie. Bo jeśli będziecie to wytrwale czynić, nigdy się nie potkniecie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Dlatego, bracia, tym bardziej róbcie wszystko. co możecie, aby utwierdzić swe powołanie i wybranie, bo jeśli będziecie to czynić, na pewno nie upadniecie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Dlatego, przyjaciele, poprzez wasze życie starajcie się pokazać, że naprawdę jesteście ludźmi powołanymi i wybranymi przez Boga. Taka postawa uchroni was od upadku