Porównanie tłumaczeń 2P 1:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
wiedząc, że szybkie jest odłożenie namiotu mego, jak i Pan nasz Jezus Pomazaniec oświadczył mi.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wiedząc że szybkie jest zwinięcie namiotu mojego tak jak i Pan nasz Jezus Pomazaniec ujawnił mi
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
świadomy, że zwinięcie mojego namiotu jest rychłe,* jak mi to i nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył.[*500 21:18-19; 620 4:6]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
wiedząc, że szybkie jest odłożenie osiedlenia* mego, jak i Pan nasz, Jezus Pomazaniec ujawnił mi; [* Zamiennie o przebywaniu w powłoce ciała.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wiedząc że szybkie jest zwinięcie namiotu mojego tak, jak i Pan nasz Jezus Pomazaniec ujawnił mi
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan, Jezus Chrystus, wyraźnie zaznaczył.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Wiedząc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jako mi i Pan nasz, Jezus Chrystus objawił.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
pewnym będąc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, według jako i Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił mi.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz, Jezus Chrystus, dał mi poznać.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak też ukazał mi to nasz Pan Jezus Chrystus.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Wiem, że bliskie jest zwinięcie mego namiotu, jak mi to oznajmił nasz Pan Jezus Chrystus.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
A wiem, że już rychłe jest porzucenie tej powłoki, jak to Pan nasz, Jezus Chrystus, mi objawił.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Świadom jestem bowiem, że niedługo będę musiał porzucić tę powłokę, jak mi oznajmił nasz Pan, Jezus Chrystus.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
świadom, że zwinięcie mojego namiotu jest już bliskie według tego, co i Pan nasz, Jezus Chrystus, mi objawił.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос оголосив мені.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdyż wiem, że szybkie jest usunięcie mego namiotu, jak mi to objawił nasz Pan, Jezus Chrystus.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Wiem, że wkrótce zostawię ten swój namiot, jak to mi wyjawił nasz Pan Jeszua Mesjasz.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
gdyż wiem, iż bliskie jest odłożenie mego przybytku, jak też mi na to wskazał nasz Pan, Jezus Chrystus.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
[14-15] abyście pamiętali o tym także po mojej śmierci. Wiem bowiem—objawił mi to nasz Pan, Jezus Chrystus—że już wkrótce opuszczę ten świat.