Porównanie tłumaczeń 2P 1:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie bowiem [za] przemądrzałymi opowieściami podążawszy, objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście, ale [naocznymi] obserwatorami stawszy się Owego wielkości.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem które są wymądrzonymi baśniom którzy naśladowali objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście ale naocznymi świadkami stawszy się Jego wielkości
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo nie jako ci, którzy poszli za wymyślnymi mitami,* zapoznaliśmy was z mocą** i przybyciem*** **** naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami***** Jego wielkości.******[*610 1:4; 630 1:14; 680 2:3][**470 28:18; 480 5:30; 480 13:26; 490 6:19; 490 8:46; 490 24:19][***Przybycie, παρουσία (parousia), odnosi się w tym przyp. do wcielenia, pod. jak epifaneia w 620 1:10 (które w 610 6:16 odnosi się do powtórnego przyjścia). 540 7:6 używa go w odniesieniu do przybycia Tytusa. Słowo to w papirusach jest technicznym określeniem przybycia króla lub wysokiego rangą dygnitarza. W odniesieniu do Chrystusa ozn. Jego powtórne przyjście (680 3:4, 12).][****480 14:62][*****500 1:14; 690 1:1][******530 2:5]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie bowiem wymądrzonym bajkom uległszy, daliśmy poznać wam (tę) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, moc i przybycie, ale widzami* stawszy się Jego wielkości. [* U Plutarcha wyrazem tym oznaczony jest ten, kto dopuszczony został do najwyższego stopnia wtajemniczenia w misteriach eleuzyńskich.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem które są wymądrzonymi baśniom którzy naśladowali objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście ale naocznymi świadkami stawszy się Jego wielkości
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi widzieli wielmożność jego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem oznajmiliśmy wam moc i obecność Pana naszego nie uwiedzieni baśniami misternymi, ale przypatrzywszy się sami wielmożności jego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Zapowiadaliśmy wam bowiem pełne potęgi przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie na podstawie jakichś wymyślonych baśni, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Przecież nie dlatego, że może poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, udostępniliśmy wam poznanie mocy i przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, lecz dlatego, że my byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nie dając posłuchu mitycznym wymysłom, zapowiadaliśmy wam pełne potęgi przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana; byliśmy bowiem naocznymi świadkami jego wielkości.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Nie posłużyliśmy się zmyślonymi opowiadaniami, gdy zapoznawaliśmy was z mocą i z przyjściem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale byliśmy naocznymi świadkami Jego wielkości.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо не йдучи за хитрими байками, об'явили ми вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши самовидцями його величі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bowiem nie ulegliśmy bajkom, będąc oszukiwani ale zostaliśmy naocznymi świadkami jego wspaniałości oraz daliśmy wam poznać moc i obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo kiedy oznajmiliśmy wam o mocy i przyjściu naszego Pana Jeszui Mesjasza, nie opieraliśmy się na podstępnie zmyślonych mitach. Przeciwnie, widzieliśmy Jego majestat na własne oczy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Z mocą i obecnością naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bynajmniej nie zapoznaliśmy was przez pójście za zręcznie wymyślonymi fałszywymi opowieściami, lecz przez to, że staliśmy się naocznymi świadkami jego wspaniałości.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Gdy mówiliśmy wam o mocy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i o Jego przyjściu, nie opowiadaliśmy wam jakichś zmyślonych bajek, ale mówiliśmy o tym, co widzieliśmy na własne oczy.