Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wziąwszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę, głos został przyniesiony Jemu taki od wspaniałej chwały: Synem Mym, ukochanym Mym, Ten jest, ku któremu Ja znalazłem upodobanie.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł Go od Majestatu chwały: Ten jest moim Synem, moim ukochanym, w którym Ja znalazłem upodobanie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę, (gdy) głos został przyniesiony Mu taki oto od wspaniałej chwały: "Synem mym, (Tym) umiłowanym mym, Ten jest*, ku któremu ja znalazłem upodobanie". - [* Inne lekcje zamiast "Synem mym, Tym umiłowanym mym, Ten jest": "Ten jest Synem mym umiłowanym"; "Ten jest Synem mym, Tym umiłowanym Ten jest"; "Ten jest".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę głos gdy został przyniesiony Mu taki od wspaniałej chwały Ten jest Syn mój umiłowany w którym Ja znalazłem upodobanie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego Majestatu skierował do Niego słowa: To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy mu był przyniesiony głos taki od wielmożnej chwały: ten jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Bo wziął od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego szczedł głos takowy od wielmożnej chwały: Ten jest Syn mój, w którymem sobie ulubił, jego słuchajcie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos chwały Majestatu: Ten jest Moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Otrzymał On od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się głos od Jego wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
On otrzymał od Ojca cześć i chwałę, kiedy spod wspaniałej chwały doszedł Go taki głos: „To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Otrzymał on od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy rozległ się pełen dostojeństwa głos Najwyższego: To jest mój ukochany Syn, którego wybrałem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy ze wspaniałego Majestatu (Boga) doszedł do Niego taki głos: ʼTo jest mój Syn ukochany, upodobałem Go sobie!ʼ
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо він прийняв честь і славу від Бога Батька, як до нього від величної слави прийшов такий голос: Це мій Син, мій улюблений, якого я вподобав.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ponieważ otrzymał od Boga Ojca zaszczyt oraz chwałę, kiedy od okazałej wspaniałości został mu przyniesiony taki głos: Ten jest moim Synem, moim umiłowanym, co do którego Ja postanowiłem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Bo byliśmy przy tym, gdy odebrał On cześć i chwałę od Boga Ojca, i doszedł Go głos ze wspaniałości Sz'chiny: "To jest mój Syn, którego miłuję, mam w Nim upodobanie".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Albowiem od Boga, Ojca, otrzymał on szacunek i chwałę, gdy od wspaniałej chwały przyniesiono mu takie oto słowa: ”To jest mój syn, mój umiłowany, którego ja sam darzę uznaniem”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bóg Ojciec otoczył Go bowiem chwałą i czcią, gdy przemówił do Niego jako Najwyższy Władca: „Oto mój ukochany Syn, moja największa radość”.