Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wziąwszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę, głos został przyniesiony Jemu taki od wspaniałej chwały: Synem Mym, ukochanym Mym, Ten jest, ku któremu Ja znalazłem upodobanie.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł Go od Majestatu chwały: Ten jest moim Synem, moim ukochanym, w którym Ja znalazłem upodobanie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę, (gdy) głos został przyniesiony Mu taki oto od wspaniałej chwały: "Synem mym, (Tym) umiłowanym mym, Ten jest*, ku któremu ja znalazłem upodobanie". - [* Inne lekcje zamiast "Synem mym, Tym umiłowanym mym, Ten jest": "Ten jest Synem mym umiłowanym"; "Ten jest Synem mym, Tym umiłowanym Ten jest"; "Ten jest".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę głos gdy został przyniesiony Mu taki od wspaniałej chwały Ten jest Syn mój umiłowany w którym Ja znalazłem upodobanie