Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
A ten głos my usłyszeliśmy z nieba przyniesiony z Nim, będąc na świętej górze.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc wraz z Nim na świętej górze.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I ten głos my usłyszeliśmy, z nieba przyniesiony, razem z Nim będąc na świętej górze.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A ten głos my usłyszeliśmy z nieba który został przyniesiony z Nim będąc na górze świętej