Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie bowiem [z] woli człowieka zostało przyniesione proroctwo kiedykolwiek, ale przez Ducha Świętego niesieni, wypowiedzieli [je] od Boga ludzie.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli [je] ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
nie bowiem woli człowieka dało się przynieść prorokowanie kiedykolwiek, ale przez Ducha Świętego niesieni zaczęli mówić od Boga* ludzie. [* Inne lekcje zamiast "od Boga": "święci"; "od Boga święci"; "święci Boga".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie bowiem woli człowieka zostało przyniesione dawniej proroctwo ale przez Ducha Świętego którzy są niesieni mówili święci Boga ludzie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni[4] Duchem Świętym.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Abowiem wolą ludzką nigdy proroctwo nie jest przyniesione, ale Duchem Świętym natchnieni, mówili ludzie święci Boży.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo, ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego, posłani przez Boga ludzie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Proroctwo bowiem nigdy nie powstawało z ludzkiej woli, ale w imieniu Boga głosili je ludzie kierowani przez Ducha Świętego.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Proroctwo bowiem nie z woli człowieka kiedyś zostało dane, lecz pod wpływem Ducha Świętego wypowiedzieli [je] ludzie od Boga.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nigdy bowiem proroctwo nie pochodziło z woli ludzkiej, ale głosili je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Bo nie z woli człowieka głoszone były niegdyś proroctwa, lecz natchnieni Duchem Świętym przemawiali święci ludzie Boży.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Бо пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, надхнені Святим Духом.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
bo nigdy żadne proroctwo nie przyszło w wyniku ludzkiego zamiaru - przeciwnie, ludzie pod wpływem Ruach Ha-Kodesz wypowiadali orędzie od Boga.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Albowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z woli człowieka, lecz ludzie mówili od Boga, uniesieni duchem świętym.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Nie są to bowiem jakieś ludzkie mądrości, ale słowa przekazane przez Ducha Świętego.