Porównanie tłumaczeń 2P 1:3

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego do życia i pobożności dała przez [dogłębne] poznanie [Tego], powoławszy nas [dla] Swojej chwały i cnoty,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie Tego który wezwał nas przez chwałę i cnotę
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdyż boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do życia i pobożności, przez [prawdziwe] poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ponieważ wszystko nam Boska moc Jego (to) do życia i nabożności (dała w darze) przez uznanie (Tego), (który powołał) nas (dla) własnej chwały i sławy*, [* Inna lekcja zamiast "(dla) własnej chwały i sławy": "przez chwałę i sławę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie (Tego) który wezwał nas przez chwałę i cnotę
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości.[1]
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Jako nam jego Boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Jako wszytko nam Boskiej mocy jego co do żywota i pobożności darowano jest przez poznanie tego, który nas wezwał własną sławą i cnotą,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego Boska moc dała nam w darze przez poznanie Tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do pobożnego życia. Dała poznać Tego, który nas powołał do udziału w swej chwale i doskonałości.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Przecież Boska moc Jego podarowała nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności, pozwalając nam poznać Tego, który nas powołał dla swojej chwały i sławy.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Bóg, pełen mocy, obdarzył nas wszystkim, czego nam potrzeba do pobożnego życia i dał nam poznać tego, który nas powołał do udziału w swojej chwale i cnocie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Усе те, що потрібне для життя і побожности, подала нам його Божа сила - пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdyż wszystko do życia i pobożności dała nam w darze Jego Boska potęga, przez poznanie Tego, co was powołał dzięki swej wspaniałości oraz doskonałości.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Moc Boża dała nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, poprzez to, że poznaliśmy Tego, który nas wezwał do swej własnej chwały i dobroci.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
jako że jego Boska moc wspaniałomyślnie obdarzyła nas wszystkim, co dotyczy życia i zbożnego oddania, przez dokładne poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Bóg, w swojej mocy, dał nam wszystko, czego potrzebujemy do pobożnego życia. Pozwolił nam bowiem poznać Tego, który powołał nas do życia w swojej chwale i doskonałości.