Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
w zaś poznaniu opanowanie, w zaś opanowaniu wytrwałość, w zaś wytrwałości pobożność,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
poznaniu zaś opanowania, opanowaniu zaś wytrwałości, wytrwałości zaś pobożności,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
przez zaś poznanie wstrzemięźliwość, przez zaś wstrzemięźliwość wytrwałość, przez zaś wytrwałość nabożność,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
przez zaś poznanie opanowanie przez zaś opanowanie wytrwałość przez zaś wytrwałość pobożność
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
a w umiejętności powściągliwość, a w powściągliwości cierpliwość, a w cierpliwości pobożność,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
do poznania opanowanie, do opanowania wytrwałość, do wytrwałości pobożność,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
poznanie wstrzemięźliwością, wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość pobożnością,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
poznaniu wstrzemięźliwość, wstrzemięźliwości cierpliwość, cierpliwości pobożność,
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
z poznaniem zaś umiarkowanie, a z umiarkowaniem wytrwałość, z wytrwałością - pobożność,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
в пізнанні - стриманість, у стриманості - терплячість, у терплячості - побожність,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
a w mądrości umiarkowaniem, a w umiarkowaniu wytrwałością, a w wytrwałości pobożnością,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwałością, wytrwałość pobożnością,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
wasze poznanie panowaniem nad sobą, wasze panowanie nad sobą wytrwałością, waszą wy trwałość zbożnym oddaniem,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
opanowaniem, wytrwałością, pobożnością,