Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Te bowiem wam będąc w gotowości i obfitości, nie jałowymi, ani bezowocnymi, umieszczają ku Pana naszego Jezusa Pomazańca [dogłębnemu] poznaniu,
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Gdy te bowiem będą u was obecne i pomnażające się, to nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni w [prawdziwym] poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Te bowiem wam będąc* i obfitując**, nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają*** do (tego)**** Pana naszego Jezusa Pomazańca uznania; [* Składniej: "te bowiem gdy macie".] [** "będąc i obfitując" - drugi imiesłów jest określeniem pierwszego. Przekład zatem powinien być taki: "Te bowiem gdy macie w obfitości".] [*** W oryginale liczba pojedyncza, co jest dopuszczalne w składni greckiej, gdy podmiot, mając formę liczby mnogiej, jest rodzaju nijakiego.] [**** Odnosi się do "uznania".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
te bowiem wam będąc i obfitując nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają do Pana naszego Jezusa Pomazańca poznania